Seniorafdelingen varetager aktiviteter, der vedrører seniorer på alle niveauer (begyndere, motionister, holdspillere, ...). På siden her, kan du se, hvem der er kontaktpersoner, og hvilke opgaver afdelingen beskæftiger sig med.
Har du spørgsmål vedrørende - træning, hold eller andet - er du velkommen til at kontakte formanden for klubbens Seniorafdeling. Se kontaktinformationer under fanen .
Seniorudvalget
Udvalgets medlemmer
Formand for seniorudvalget , og bestyrelsen´s repræsentant for seniorafdelingen.
Har det overordnede ansvar for seniorafdelingen og dermed seniorudvalget.
Medlemmer af seniorudvalget
Udover seniorudvalgets medlemmer benytter udvalget klubbens medlemmer, til at gøre et stykke frivilligt arbejde til gavn for alle klubbens seniorer i forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel være at yde hjælp i forbindelse med en af klubbens populære interne turneringer.
Ansvarsområder og opgaver
I det følgende vises en oversigt over seniorudvalget´s ansvarsområder og opgaver.
 • Seniorformanden er bestyrelsen´s repræsentant i udvalget
 • Har ansvaret for tilrettelæggelsen af afdelingen’s seniorarrangementer, herunder de interne turneringer og afvikling af disse
 • Har ansvaret for klubben’s faste tilbud til seniorer , herunder også fredags minitennis i Frederikssund Hallerne i vintersæsonen
 • Har ansvaret for sommer holdturneringen under SLTU
  • Udpege holdledere til klubbens hold for seniorer, veteraner og motionister
  • Afholdelse af holdledermøde inden holdturneringen starter samt afholdelse af hjemmekampe, herunder
   • Planlægning af hjemmekampe og koordinering omkring dette med juniorafdelingen
   • Sørge for bolde til hjemmekampene
   • Sørge for bespisning ved hjemmekampene
  • Tilrettelægge af kørsel til udekampe og hjælp i den forbindelse
 • Tilrettelæggelse og afvikling af klubmesterskaberne for seniorer
 • Styring af seniorernes udfordringsliste/rangliste og procedure for udfordringskampe m.m.
 • Tilrettelæggelse af træning for seniorer sammen med klubbens trænere
  • Planlægning af træningsholdene
  • Niveau-delt træning (begyndere, let-øvede, øvede og holdspillere)
  • Afgøre hvilke spillere, som kan deltage i træning for holdspillere
Tilbud til alle seniorer
For at styrke fællesskabet i klubben tilbyder seniorafdelingen en række arrangementer gennem sommer sæsonen. Der er ugentlige tilbud samt specielle sociale arrangement et antal gange henover sommeren.
Hold øje med hjemmesiden, hvor alle arrangementer annonceres.
Du er altid velkommen til at kontakte vores trænere og høre om mulighederne for personlig instruktion/træning. Det kan være personlig træning eller træning for en lille gruppe. Laver du sådan en aftale med en træner, booker du selv banen til træningen og afregner selv med træneren.
Træning for seniorer
Frederikssund Tennis Klub tilbyder kun begrænsede muligheder for seniortræning. Det foregår mandag aften.
Chef Trænere
Leo Woer Klubbens træner