Frederikssund Tennis Klub har en vision, en mission og et sæt værdier, som beskrevet i det følgende. Det danner vores målsætning sammen med klubbens vedtægter!
Vision
Hvad Frederikssund Tennis Klub stræber imod og gerne vil nå
Frederikssund Tennis Klub ønsker at være den bedste ambassadør for tennissporten i vores lokalområde og omegn. Frederikssund Tennis Klub skal være et sted for hele familien, hvor tennissporten kan dyrkes i fællesskab til glæde for den enkelte.
Frederikssund Tennis Klub vil via tennissporten medvirke til, at Frederikssund bliver en attraktiv by for dens borgere. Samtidig ønsker vi, at tilflyttere og turister i området tilbydes at spille tennis under ordnede forhold.
Mission
Hvad Frederikssund Tennis Klub ønsker at kunne tilbyde
Frederikssund Tennis Klub ønsker at arbejde for, at rammerne for tennissporten altid er de bedst mulige. Det vil sige, at der er
 • gode forhold for tennispillerne
 • super gode baner som bliver vedligeholdt og et dejligt og hyggeligt klubhus
 • træning for ungdom, nybegyndere og holdspillere
 • ungdommens engagement og glæde for tennissporten skal fastholdes gennem et højt trænings- og spillermæssigt niveau i afdelingen, primært ved hjælp af fokus på velkvalificerede og engagerede trænere samt indholdet i træningen
 • udbygge de sociale relationer via samvær i sporten
 • samarbejde med andre sportsklubber, forvaltning og kommunalbestyrelse for at fremme sportsaktiviteterne i kommunen
 • tiltrække og fastholde medlemmer via samarbejde med skoler og fritidshjem
Værdier
Hvad der betyder noget for os i Frederikssund Tennis Klub, herunder adfærd, etik og leveregler
Det er vigtigt, at
 • det skal være sjovt at spille tennis uanset ambitionsniveau
 • der skal være plads til alle uafhængigt af tennisniveau
 • alle medlemmer følger klubbens leveregler, hvilket indbefatter gensidig respekt for hinanden og tolerance
 • være imødekommende overfor andre medlemmer og klubbens gæster
 • udvise fairness såvel på som udenfor banen og gennem en positiv ånd være gode ambassadører såvel sportligt som socialt internt i klubben, men også når vi deltager i arrangementer udenfor klubben
 • værne om klubbens faciliteter og anlæg
 • sørge for, at vores klub er rummelig og velfungerende og at klubbens økonomi er sund
 • være aktive og engagerede til gavn for fællesskabet i klubben og derigennem styrke det frivillige arbejde, som vores klub er baseret på
 • være synlige i lokalområdet såvel overfor byens borgere som overfor kommunen