I Frederikssund Tennis Klub skal du have en nøgle for at få adgang til anlægget på Kalvøen
Hvorfor en nøgle ?
Tennisanlægget på Kalvøen skal altid være aflåst, når der ikke er medlemmer tilstede på anlægget, så uvedkommende ikke kan komme ind på anlægget. Derfor skal alle medlemmer have en nøgle til anlægget!
Det giver nøglen adgang til !
Nøglen passer til indgangsporten ved anlægget med klubhuset, lågen indtil banerne 6 og 7 og lågen ved vejen samt døren indtil klubhuset og til herrernes omklædningsrum. Udover de nævnte sted passer nøglen også til lågen på bane 4 og porten på bane 5.
Vigtigt
Er du den sidste, der forlader tennisanlægget, er det vigtigt at sikre sig, at der er låst ind til herrernes omklædningsrum, ind til klubhuset og begge låger i indgangsporten. Tilsvarende, hvis der ikke er andre på banerne 6 og 7, når du forlader disse, skal du altid låse gitterdøren ind til banerne samt gitterdøren oppe ved vejen.
Sådan får du en nøgle
Når du første gang betaler dit kontingent, trækker vores IT-system, foruden et indmeldelsesgebyr også et depositum til en nøgle. Nøglen får du udleveret af et bestyrelsesmedlem. Lav en aftale med en fra bestyrelsen, så du kan få din nøgle og dermed adgang til anlægget.
Er du allerede medlem af klubben, men af en eller anden grund ikke har en nøgle til anlægget, kan du rekvirere en nøgle mod et depositum, ved at lave en aftale med en fra bestyrelsen.
Under Kontingenter/Priser kan du, se størrelsen på depositummet.
Ved udmeldelse
Hvis du på et tidspunkt ønsker at udmelde dig af klubben, ser vi gerne, at du afleverer din nøgle tilbage til os. Du får selvfølgelig dit depositum tilbage, når du afleverer nøglen.