Mødereferat af ordinær generalforsamling i FTK

 

Onsdag d. 19. april 2023 kl.19.00

Generalforsamlingen blev afholdt i FTK klubhuset

 

Til stede fra bestyrelsen: 

Formand Kurt, Seniorformand Tage, Baneforvalter Henning, Kasserer Kenneth, Sekretær Jette

Medlemmer til stede: 7 stk.

 

 

Dagsorden.

·         Valg af dirigent:

 

      Preben Lunn er valgt

 

·         Bestyrelsens beretning af det forløbende år:

 

      Formand

 

      Et forrygende år uden corona, gode og mange sociale arrangementer og baneforhold var bedre end de har været længe.

 

      Desværre er vores medlemstal for nedadgående, og det er bekymrende og vil påvirke vores økonomi i negativ retning.

 

      Et forsøg på samarbejde med FPK om anlæggelse af padel baner på én af vores baner fik ikke kommunens støtte.

      Tanken er at lave et samarbejde med Frederikssund Padel Klub som en klub i vores klub.

      Vi ansøgte sammen om baner og fik et blankt nej fra kommunen.

      Vi vil ansøge endnu en gang i samarbejde med Frederikssund Padel Klub og fortsætter vores samarbejde. Vi har et behov for ca. 1 million til 2 padel baner.

 

      Sidste år satte vi penge til side til renovering af klubhuset, dette er udskudt idet det fungerer særdeles fint med den nye terrasse og nyt køkken. 

Vil gerne undlade at investere flere penge før vi får flere indtægter i form af flere medlemmer.

      

Trods manglende opbakning til bestyrelsen på ungdomssiden fik vi gennemført sommerens Camp hvor 21 børn deltog. 

Vi takker vores træner Leo for hans store arbejde, især på ungdomssiden. Også en tak til de forældre der hjalp til under campen.

Leo fortsætter også i den kommende sæson.

Ligeledes en tak til REMA 1000, Meny og Co-RO for sponsor gaver.

      Vi prøver igen i år at arrangere sommer camp i uge 31

 

Klubben kan kun eksistere ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og det har vi heldigvis været heldige med. Rigtig mange hjælper ved arrangementer, IT, holdleder og meget mere.

En stor tak til alle.

 

      Forholdende i klubhuset er, takket være Anita, formidable, og den indsats er uvurderlig. Tusind tak.

 

 

 

      Sportslige resultater:

 

Tillykke til Claus Jørgensen for en 2. plads i HD ved SM +60 indendørs

      Tillykke til Lisbeth Knudsen for en 2. plads i DB ved DM +70 indendørs

 

      Til sidst en tak til bestyrelsen for det gode arbejde og den store tålmodighed med formanden.

 

      Seniorformand

 

      Afholdt alle de sædvanlige turneringer, alt er forløbet rigtig godt

KM gik rigtig godt

 

Afholdt en julefrokost, 22 personer mødte op det gik rigtig fint

 

Tak til alle de frivillige der giver’ en hånd med.

 

Baneformand

 

Kommunen har lovet at de første 3 baner bør blive klar til på søndag når vi har standerhejsning og klargøring.

Vi forventer ikke de store udgifter til baner i år.

Henning beder os om at feje helt ud til kanten så vi kan holde ukrudtet nede.

 

·         Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbende år til godkendelse.

      

Kasserer gennemgik regnskabet, bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 

·         Behandling af indkomne forslag 

      Ingen forslag 

      Preben Lunn foreslår at vi sælger banner reklamer til f.eks.CO-RO og Rema 1000

 

·         Forlæggelse til godkendelse: budget, handlingsplan.

      Budget godkendt

 

·         Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse
        - 2 bestyrelsesposter er på valg. (Tage & Kurt)
        - Begge ønsker genvalg

      Både Tage og Kurt blev genvalgt

 

·         Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer, vi mangler bl.a en ungdomsformand

      Bestyrelsen foreslår Ulrik Moll, som blev enstemmigt valgt.

 

  •  Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg.
    • Susanne Lundh Poulsen og Torben Lind Eriksen

·         Valg af maksimalt 4 medlemmer til juniorudvalg.

                Vi har ikke kunne tiltrække nogle til disse poster

 

 

 

·         Valg af revisor til at revidere klubbens regnskab for det løbende regnskabsår og valg af revisorsuppleanter.

 

      Nuværende revisor Preben Lunn ønsker ikke at fortsætte, bestyrelsen foreslår Tommy Hamann som blev enstemmigt valgt.

 

      Preben Lunn fortsætter som revisor suppleant.

 

  • Eventuelt:

 

      Formanden takker Preben for indsatsen gennem mange år og overrækker et par flasker vin.

      Claus Jørgensen minder os om at klubben i år bliver 115 år, i den er fra 1908 – bestyrelsen har ikke drøftet det men tager det op som punkt.